RIZEWOMAN PROJECT

CAREER COACH FOR ENGLISH SPEAKING PROFESSIONALS

Coaching2Advance

Sisters in Business presenterar PROJEKT RIZEWOMAN i samarbete med Coaching2Advance

 

Är du nyfiken på att starta företag och är kvinna av utländsk härkomst?

Arbetar du för en kommun eller företagsfrämjande organisation som har svårt att nå målgruppen kvinnor av utländsk härkomst i erat stödsystem, läs mer om vårt projekt?

 

Projektets syfte är att skapa framkomliga vägar för utrikesfödda kvinnor från eller svenskfödda kvinnor vars föräldrar är av utländsk härkomst. Det handlar om att ge målgruppen tillfälle, att utveckla och starta företag i Sverige.

 

Projektet startade initialt via ett pilotprojek som genomfördes under 2014, finansierat av Länsstyrelsen Stockholm och Tillväxtverket. Pilotprojektet visade att målgruppen är ovetande om de företagsfrämjande system som finns och när de har haft kontakt med systemet har bemötandet inte alltid varit inkluderande.

 

Företagsfrämjande organisation eller kommun

 

Via Rizewoman projektet har vi utvecklat ett koncept med målgruppen i åtanke där vi genom affärscoachning och workshops stödjer kvinnorna att starta sina företag, upprätta nätverk och komma i kontakt med det etablerade företagssystemet. I affärscoachningen använder vi oss av en väl beprövad arbetsmetodik och i workshopen använder vi en forksningsbaserad innovationsprocess. Vi vill med vårt projekt dela med oss av våra lärdomar till det etablerae företagsssystemet där de får tillgång hur man etablerar kommunikations kanaler för att attrahera målgruppen. Företagsstödet får tillgång till våra metoder och system och även och även utbildningsmaterial runt beömtande i rådgivningsmötet. Detta för att öka kunskap för hur man kan bemöta målgruppen i systemet och de komplexa utmaningar som det innebär att attrahera en sådan stor målgrupp som innehåller olika kulturer och livssituationer.

 

Vi tror att alla företagsfrämjande organisationer har som målsättning att nå ut till alla som är intresserade av att starta och driva företag, både från ett genus perspektiv för att uppmuntra jämdställdhet och för a att skapa mångfald i näringslivet. Vi vill stödja detta genom att bidra med den kunskap vi besitter.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ett samarbete kan upprättas.

 

 

Coaching2Advance har upprättat ett samarbete med Sisters in Business, ideella förening. Coaching2Advance ser det som ett viktigt uppdrag att förbättra förutsättningarna för företagande bland kvinnor från målgruppen och belysa den kompetens, kreativitet och innovation som finns bland målgruppen.

 

 

Målgruppen: Vad får jag ut av att delta i programmet?

 

Efter coachningsprogrammet bör du ha , något av föjande, en skriven och välutvecklad affärsidé, en skriven affärsplan om du har för avsikt att söka lån. Inom programmet får du kunskap om hur näringslivet ser ut i Sverige, hur du kan utveckla ett nätverk, hitta rätt företagsfrämjande organisation för dig och få någon som går med dig på första mötet. Du får information som är relevant just för din idé , som hjälper dig att förverkliga din vision. Du och din coach arbetar fram en individuell handlingsplan som hjälper dig på god väg med ditt företagande efter programmets har avslutats.

 

Se programinnehåll.

 

Jag vill ha mer information?

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss på kontaktformuläret här nedan. För dig som vill bli deltagare så är programmet kostnadsfritt, ta reda på om vi kommer att verka i din hemkommun genom att kontakta oss.

 

Vår Vision, Din Framtid!!

 

 

 

 

Fyll i kontaktformuläret här nedan för att ta reda på mer!

Beskriv gärna varför du är intresserad av Rizewoman och om du är från en organisation eller privatperson.

 

First name:*
Last name:*
Phone number:*
E-mail:*
Message

 

 

 

 

Programmets innehåll:

 

 

1

2

3

4

5

Nuläge.

Tillsammans med dig gör vi en behovsanalys - Vi diskuterar din affärsidé och vad du behöver för stöd. Detta för att försäkra oss om att du får dina behov bemöta.

Du får individuella möten med en affärscoach.

Coachen jobbar med dig på din idé eller utveckling av din befintliga verksamhet.

Workshop serie på 12 möten.

Du lär dig om olika aspekter av ditt företagande från marknadsföring till finansiering och hur du ska skapa och underhålla ditt nätverk.

 

Stöd med kontakt med företagsfrämjande organisationer.

Känns det som att du skulle behöva ha någon med dig på ditt första möte. Vi kommer med dig om du vill.

 

Seminarium.

Vi har lite större event där du får tillfälle att träffa andra svenska nätverk och företagare. Vi tror att det är jätteviktigt att du breddar ditt nätverk utanför ditt lokala område eller nuvarande nätverk.

 

Likea oss på Facebook!

SommensjöHR